(CZ/EN) Thoughts on the current world/K dnešnímu světu

Manitou - The Homage to all Indigenous Tribes of Americas
Radek Štencl, Manitou – The Homage to all Indigenous Tribes of Americas, 2022

(CZ) Konflikt je v každém z nás. Kreativita a destrukce, láska a nenávist,… I nejlepší úmysly se mohou zvrhnout v katastrofu. Co se na počátku jevilo jako pohroma, může vyústit v něco dobrého. Naše naděje pramení z toho, že s dalším vývojem bude to špatné dostávat stále menší prostor. Ve světě i v nás. Zatím je to slušná jízda. Nezbývá nám, než žít tak, abychom nelitovali, až si pro nás přijde zubatá, třeba již zítra. Držme se, lidé.

(EN) A conflict is within us. Creativity and destruction, love and hate,… The best intention can turn into a catastrophe. What looks like a disaster can turn into something good. Our hope is in the future development, where the bad will get less and less space. In the world, within us. So far it is a hell of a ride. So why not to live in a way, that we do not feel sorry, when our last day comes, tomorrow maybe. Hold on, people.

Leave a Comment