Vůně domova

699 69,000 

Třináctý obraz ze série Tekuté linie. Kompozice vychází z komiksu, který jsem vytvořil v roce 2005. Obraz se v tomto případě zaměřuje pomocí nepřerušovaných linií na prostorové souvislosti s cílem zobrazit pachové vztahy typického, dnes však již “nekorektního”, složení členů domácnosti (žena, dítě, muž).