Manitou

699 3,900 

Sedmý obraz ze série Tekuté linie. Manitou je vše a všude, ve všem a ve všech, minulost, současnost i budoucnost, vesmírná síla, neutrální. V to věřili někteří původní Američané. Příklad národů a kmenů, kteří zažili invazi jiných. Obraz je poctou všem utlačovaným národům v minulosti, současnosti i budoucnosti. Budeme jako Homo sapiens také jednou takovým národem?