Každý odkaz nakonec zmizí

699 4,092 

Třetí obraz ze série Tekuté linie. Obraz zachycuje mimořádně významnou osobu Tomáše Garrigue Masaryka, která měla zásadní vliv na poválečném uspořádání Evropy a statusu českého a slovenského národa. O této mimořádné osobě se lze dozvědět mnoho informací z různých zdrojů, pro mne však byly nejzajímavější postřehy Anny Gašparíkové-Horákové, která v letech 1929-1936 pracovala jako soukromá archivářka T.G.M. (dostupné jako audio kniha zde). A i když jedinec jako T.G.M. má takový dosah, je nevyhnutelnou vlastností světa myšlenkový, politický nebo osobnostní odkaz rozmělnit a fragmentovat až do zapomění. Dříve, či později. Není jiné cesty než věřit, že vše nějaký smysl má.