Unveiling third painting from Liquid lines series – Every Legacy Disappears Eventually, 2021

Unveiling third painting from Liquid lines series – “Every Legacy Disappears Eventually, 2021”

EN (CZ verze níže)

When I hear that one person can influence nothing, I strongly disagree. Although it might seem the whole history of mankind has been developing spontaneously, it comes to specific individuals who set matters in motion, if we care enough to dig deep down into the roots of events. It was no different from the birth of Czechoslovakia, later Czech Republic, for which we celebrate the anniversary today. It was mainly Tomas Garrigue Masaryk, who was negotiating, dealing, working, thinking and fighting for the new state. Let’s commemorate this great man and try to get inspired by him. To improve and extend our personalities for the sake of a better environment for individuals, nature and the whole mankind.

CZ

Slýchávám, že jedinec nic nezmůže. S tím zásadně nesouhlasím. Může se zdát, že se celé dějiny lidstva vyvíjely živelně, při hledání podstaty je ovšem zřejmé, že to byli vždy konkrétní jedinci, kteří dali věci do pohybu. To stejné platí pro vznik Československa, České republiky, jehož výročí si dnes připomínáme. Byl to zejména Tomáš Garrigue Masaryk, kdo vyjednával, domlouval, přemýšlel a bojoval za vznik nového státu. Připomeňme si dnes tuto velkou osobnost a buďme jí inspirováni. Inspirováni ve zlepšování a rozšiřování našich vlastních osobností, pro dobro lepšího místa pro jednotlivce, přírodu a celého lidstva.

www.radekstencl.com

Leave a Comment